Tenaamstellingscode of kentekencard aanvragen

Online tenaamstellingscode & kentekencard service

Bent u uw tenaamstellingscode of kentekencard verloren?

Bij uw kentekenbewijs heeft u altijd een tenaamstellingscode nodig. De tenaamstellingscode heeft u nodig als u uw auto, motor of scooter wilt verkopen, overschrijven, schorsen of exporteren. Ook als u uw voertuig wilt slopen heeft u een tenaamstellingscode nodig.

Bent u de code (of een deel daarvan) kwijt, dan kunt u een nieuwe tenaamstellingscode aanvragen. U ontvangt dan per post uw nieuwe tenaamstellingscode van 9 cijfers. Uw oude tenaamstellingscode komt direct te vervallen.

Voorwaarden voor aanvraag nieuwe tenaamstellingscode

U kunt alleen een aanvraag voor een tenaamstellingscode indienen als:

  • het voertuig op uw naam staat
  • als iemand anders u toestemming geeft om het namens hen aan te vragen

Kentekenbewijs en tenaamstellingscode kwijt

Bent u (een deel van) uw kentekenbewijs (papier of kentekencard) kwijt? Dan moet u een nieuw kentekenbewijs aanvragen. U krijgt daarbij ook een nieuwe tenaamstellingscode. Voor meer informatie gaat u naar nieuw kentekenbewijs aanvragen.

Geen tenaamstellingscode bij papieren kentekenbewijs

Heeft u een papieren kentekenbewijs? Dan hoeft u geen tenaamstellingscode aan te vragen. Bij een papieren kentekenbewijs heeft u nooit een tenaamstellingscode ontvangen.

Geen meldcode

Heeft u geen meldcode? Kentekencode.nl kan in veel gevallen een onderzoek starten naar uw voertuig om de meldcode te achterhalen. Voor meer informatie gaat u naar meldcode voertuig aanvragen.